Trang chủ

Thông tin DN cần biết

Đăng ký kinh doanh

Theo dõi hồ sơ ĐKKD

Hỏi đáp về ĐKKD

Văn bản về ĐKKD

 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
290 – Trần Hưng Đạo – Tp.Phan Thiết – Bình Thuận
062.3821128 – 3824088
062.3828656
kehoach@binhthuan.gov.vn
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
 ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUA MẠNG
--o0o--

Thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận trân trọng giới thiệu chương trình "Đăng ký kinh doanh qua mạng" trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho các loại hình thành lập: doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty hợp danh. Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng như sau:

- Sau 02 ngày làm việc sẽ phản hồi hồ sơ đăng ký kinh doanh của Tổ chức/cá nhân.

- Sau khi hoàn tất đăng ký qua mạng và sau 02 ngày nhận được phản hồi; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn chỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 290 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết) vào buổi sáng từ 7h00 đến 11h30 các ngày làm việc và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế vào buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 trong cùng một ngày.

Như vậy, cùng một khoảng thời gian, nếu đăng ký kinh doanh qua mạng, tổ chức/cá nhân chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh 1 lần là nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (thay vì 2 lần như đăng ký kinh doanh bình thường). Ngoài ra chương trình còn cung cấp cho các Tổ chức/ cá nhân các văn bản quy phạm pháp luật, giúp tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương trình đăng ký kinh doanh qua mạng gồm những phần chính sau:

1. Thông tin về ĐKKD: Có nội dung giới thiệu về hồ sơ đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thay đồi nội dung đăng ký kinh doanh; Hướng dẫn ĐKKD: đăng ký kinh doanh qua mạng.

2. Đăng ký kinh doanh: Để nhập thông tin và đăng ký kinh doanh qua mạng.

3. Theo dõi hồ sơ ĐKKD: Để biết, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh đã gửi.

4. Hỏi đáp về đăng ký kinh doanh: Để gửi thắc mắc về đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh và Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Góp ý cho chương trình

5. Văn bản về ĐKKD: Có các văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh: Luật doanh nghiệp năm 2005, Nghị định, Thông tư, Quyết định.

Sở Kế hoạch và Ðầu tư mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của Tổ chức/ cá nhân nhằm hoàn thiện chương trình đăng ký kinh doanh qua mạng, phục vụ tốt hơn cho Doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về mục Góp ý của chương trình.

Lưu ý: Chương trình sử dụng trên trình duyệt Internet Explorer

 

 

[ Tro lai trang truoc Trở lại trang trước | Về đầu trang ]

Số lượt truy cập:
 © Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận, thiết kế bởi Cục Thống kê